Loading...

กติกาและวิธีการร่วมสนุก

#Make Your Mark

 • สำหรับผู้ที่ร่วมสนุกผ่านทาง Facebook
  • ออกแบบรูปภาพ Make Your Mark สไตล์คุณ
   • ร่วมกิจกรรม Make Your Mark ได้ที่นี่ www.acercampaign.com โดยใส่ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และยืนยันการลงทะเบียน
   • จากนั้นเลือกกดเลือกรูปภาพของคุณในธีม Make Your Mark หรือถ่ายรูปใหม่ ปรับขนาดรูปให้ตรงใจคุณ และกด Next
   • เลือกรูปภาพพื้นหลังที่ชอบ เพื่อทำเป็นภาพ Double Exposure พร้อมกด Submit
   • ปรับขนาดภาพพื้นหลัง ปรับเอฟเฟค ความเข้มจางของภาพในสไตล์คุณ แล้วกด Submit เพื่อบันทึกภาพออกมา
  • โพสต์รูปภาพในช่องทางต่าง ๆ พร้อมเล่าเรื่องราว Make Your Mark ของคุณ
   • ตั้งรูปภาพเป็นรูปโปรไฟล์ใน Facebook ส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. – 17 ก.ย. 62
   • โพสต์รูปภาพในหน้า Facebook ส่วนตัวของคุณพร้อมบอกเล่าเรื่องราว Make Your Mark ใน Caption พร้อมติด Hashtag #AcerThailand #MakeYourMark #AcerSupreme
  • ส่งหลักฐานการร่วมสนุก
   • Capture หลักฐานว่าคุณได้ร่วมสนุกในกิจกรรม และโพสต์รายงานตัว ใต้ภาพกิจกรรมว่า “ร่วมสนุกกับกิจกรรม Make Your Mark” ใน Facebook (Link ภาพกิจกรรม)
 • สำหรับผู้ที่ร่วมสนุกผ่านทาง Instagram
  • ออกแบบรูปภาพ Make Your Mark สไตล์คุณ
   • ร่วมกิจกรรม Make Your Mark ได้ที่นี่ www.acercampaign.com โดยใส่ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และยืนยันการลงทะเบียน
   • จากนั้นเลือกกดเลือกรูปภาพของคุณในธีม Make Your Mark หรือถ่ายรูปใหม่ ปรับขนาดรูปให้ตรงใจคุณ และกด Next
   • เลือกรูปภาพพื้นหลังที่ชอบ เพื่อทำเป็นภาพ Double Exposure พร้อมกด Submit
   • ปรับขนาดภาพพื้นหลัง ปรับเอฟเฟค ความเข้มจางของภาพในสไตล์คุณ แล้วกด Submit เพื่อบันทึกภาพออกมา
  • โพสต์รูปภาพในช่องทางต่าง ๆ พร้อมเล่าเรื่องราว Make Your Mark ของคุณ
   • ตั้งรูปภาพเป็นรูปโปรไฟล์ใน Instagram ส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. – 17 ก.ย. 62
   • โพสต์รูปภาพใน Instagram ส่วนตัวของคุณพร้อมบอกเล่าเรื่องราว Make Your Mark ใน Caption พร้อมติด Hashtag #AcerThailand #MakeYourMark #AcerSupreme
  • ส่งหลักฐานการร่วมสนุก
   • Capture หลักฐานว่าคุณได้ร่วมสนุกในกิจกรรม และโพสต์รายงานตัวใต้ภาพกิจกรรมว่า “ร่วมสนุกกับกิจกรรม Make Your Mark” ใน Facebook Acer Thailand (Link ภาพกิจกรรม)
 • เกณฑ์การตัดสินผู้ชนะ และระยะเวลากิจกรรม
  • ระยะเวลาการร่วมสนุก ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. – 17 ก.ย. 62
  • คณะกรรมการจะทำการตัดสินผู้ชนะที่ทำถูกกติกาของแต่ละช่องทาง และมีเรื่องราว Make Your Mark โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด
  • ประกาศรายชื่อผู้ชนะภายในวันที่ 20 ก.ย. 62
  • ผู้ชนะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 25 ก.ย. 62 โดยส่งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และสำเนาบัตรประชาชนที่ได้รับการเซ็นชื่อเรียบร้อยแล้ว มาที่ Inbox เพจ Acer Thailand
 • ของรางวัล
  • รางวัลที่ 1  มี 1 รางวัล  Swift 5 core i7 มูลค่า 40,990 บาท (สี Charcoal Blue) 
  • รางวัลที่ 2  มี 1 รางวัล  Swift 3 core i5  มูลค่า 20,990 บาท (สี Sparkly Silver)
  • รางวัลที่ 3  มี 20 รางวัล USB Drive 32 G. มูลค่า 139 บาท
  • ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระเงินค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าของรางวัล ที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป
 • อื่น ๆ
  • ผู้ร่วมสนุกสามารถเลือกช่องทางการร่วมสนุกได้ 2 ช่องทาง คือ Facebook และ Instagram
  • ผู้ร่วมสนุกจะไม่สามารถกดลิงก์ร่วมกิจกรรม ผ่านแอปพลิเคชัน Line บนระบบ Android ได้
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  • บริษัทฯ สามารถนำรูปภาพของผู้ร่วมสนุกไปโปรโมท และใช้ในงานอีเว้นท์ที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากมีคำที่ไม่สุภาพ หรือพาดพิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เกิดความเสียหาย ระหว่างการดำเนินกิจกรรม ทางบริษัทขออนุญาตตัดสิทธิ์ทันที
  • พนักงานและครอบครัวของพนักงาน Acer รวมถึงบุคคล/หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น